Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tourism and the relationship with the environment on the young beaches of the Danube

The year 2020 has brought a lot of changes in our lives, including in the way we spend our spare time, our holidays, or vacations, all of us looking not only for enjoyable journeys, but also for safe conditions regarding our health protection. The most sought-after destinations within the country’s borders were the places that not only house touristic landmarks, but especially those that offer ways to relax in the middle of nature. The Danube, with its Delta and islands affords many possibilities for discovering wildlife hidden through the lush vegetation. The Danube’s islands, with their long, wild and fine sand beaches which have been known only to locals have now drawn as much attention from tourists as other more frequented touristic destinations.

Salcia, Romania

The evolution of mentality in the mechanism of selecting a destination for leisure is guided by a compass that frequently changes its magnetic poles. For cultural landscapes, the environmental conditions that lead to the development of luxuriant vegetation and varied wildlife are becoming an increasingly important factor when choosing a touristic destination. In turn, the wilderness attracts a certain type of tourist, the nature focused one, who understands it and refrains from interfering with its natural course.

Salcia, Romania

The landscape is shaped depending on how it is exploited by the human needs. The dynamic is influenced from the outside. The news about such places with a picturesque aura (which they acquired, primarily due to their geographical isolation) spreads incognito. The Danube beaches which, without being accused of using a metaphor, can appear overnight, are picturesque and the proximity to wilderness might lead to the satisfaction of the needed freedom. As a consequence, the rules that usually apply in such a space could be broken, and the preservation of the landscape largely depends on the relationship that those who prefer such places (the subject of the research also investigates the possibility that tourists have a specific profile or not, suits or not to some patterns) establish with the environment. What is more interesting, among other things, is finding the direction environmental issues are heading and developing.

Salcia, Romania.

The subject of my research are beaches on the Romanian bank of the Danube and on the islands that are intensively changing their geography through sedimentation or through erosion. Some of the questions that our project seeks to find answers to are:

  • how and at what rate these beaches appear
  • who are those interested in them and why
  • how do they reach them
  • how do they establish a sustainable relationship with the local environment.

///

Turismul și relația cu mediul pe tinerele plaje ale Dunării

Anul 2020 a adus o mulțime de schimbări în viața noastră, inclusiv în modul în care ne petrecem timpul liber, concediile sau vacanțele, cu toții căutând să beneficiem nu numai de călătorii plăcute, ci și de condiții de siguranță pentru sănătate. Cele mai căutate destinații de vacanță dintre granițele țării au fost locurile care nu doar adăpostesc obiective turistice, dar care și oferă modalități de relaxare în mijlocul naturii. Dunărea, cu delta și celelalte peisaje din amonte, tentații actuale de a descoperi fauna sălbatică ascunsă prin vegetația luxuriantă a malurilor, bălților și insulelor cu plaje lungi, sălbatice, cunoscute în mare parte doar de localnici, și cu nisip din cel mai fin au stârnit în aceeași măsură interesul turiștilor precum alte destinații de vară mult mai consacrate.

Evoluția mentalității în mecanismele de selecție a unei destinații pentru petrecerea timpului liber se orientează după o busolă care își schimbă frecvent polii magnetici. În peisajele culturale, condițiile de mediu care duc la dezvoltarea unei vegetații luxuriante și a unei faune sălbatice variate devin un factor tot mai important în alegerea unei destinații turistice, atracția sălbăticiei impunând la rândul ei un anumit tip de turiști, al celui orientat către natură, care o înțelege și se abține de la a o afecta în vreun fel, de a interveni în cursul său firesc.

Peisajul este modelat în funcție de cum este exploatat de nevoile umane. Dinamica se construiește din exterior, vestea despre asemenea locuri cu o aură de pitoresc (pe care au căpătat-o, în primul rând, datorită izolării lor geografice) se propagă incognito. Plajele Dunării care, fără a folosi o metaforă, chiar apar de la o zi la alta, au o aură a pitorescului, proximitatea sălbăticiei ducând la satisfacerea nevoii de libertate, regulile care se aplică de obicei într-un asemenea spațiu putând fi încălcate, iar conservarea peisajului depinzând în mare parte de relația pe care cei care preferă asemenea locuri (subiectul cercetării îl face și investigarea posibilității ca turiștii să aibă sau nu un profil aparte) o stabilesc cu mediul înconjurător. Ce este interesant, printre altele, este în ce direcție se orientează și se dezvoltă problematicile de mediu.

Subiectul acestui demers îl fac acele plaje de pe malul românesc al Dunării și de pe insulele care își schimbă intens geografia prin acumularea de sedimente, pe de o parte, și prin erodare, pe de alta. Dintre acestea, pentru început, ne-am oprit atenția asupra plajelor de pe Ostrovul lui Vană de lângă localitatea Rast și de la Balta Bistreț (județul Dolj) și de pe insulele Gârla Mare și Chichinete (județul Mehedinți). Cum și în ce ritm apar aceste plaje, cine și de ce le caută, cum se ajunge la ele și cum se stabilește o relație durabilă cu mediul lor sunt întrebări cărora proiectul nostru caută să le găsească răspunsuri.

Text and photos by Cornelia Florea


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: