Design a site like this with WordPress.com
Get started

About

Danislands Project

What is the role of the Lower Danubian islands  in the modern and contemporary history of riparian communities and the riparian states of Romania, Bulgaria and Ukraine? These islands are active agents which interfere with human’s affairs – they emerge and they shift, they host life and impact borders.

We can see the first concerns starting with 1830 when the Danubian islands appear in documents as a major issue in setting the border between Walachia and the Ottoman Empire (Protocoale 1903), and continuing up until the present time when a new alluvial island emerging from the Danube ruined an EU investment in the newly built port of Rast (Romania).

By telling the intricate history of these ecosystems and human societies, we will introduce a novel approach for Southeast European historiography and social anthropology – environmental history. Furthermore, we will engage with a multispecies perspective, by looking at the ways in which social realities are shaped in their interaction with natural beings and processes – bacteria and viruses, animals and forests, soil and rivers hydrodynamics. 

The project is funded by UEFISCDI through PN-III-P4-ID-PCE-2020-1238 and hosted by the ‘Francisc I. Rainer’ Institute of Anthropology, Romanian Academy.

So stay tuned for our progress and adventures along the Lower Danube!

///

Despre noi

Care este rolul insulelor dunărene în istoria modernă și contemporană a comunităților și a statelor riverane din România, Bulgaria și Ucraina? Aceste insule sunt agenți activi care influențează viețile oamenilor – apar și se deplasează, găzduiesc viață și redefinesc granițele.

Găsim primele mențiuni ale acestor istorii complicate începând cu 1830, când insulele dunărene apar în documente ca o problemă majoră în stabilirea graniței dintre Țara Românească și Imperiul Otoman (Protocoale 1903), situație care continuă până în zilele noastre, când o nouă insulă aluvială a distrus o investiție a UE în noul port construit la Rast (România).

Acest proiect interdisciplinar prezintă o abordare nouă pentru istoriografia și antropologia socială din Europa de Sud-Est – istoria mediului. În plus, va aplica așa numita “multispecies perspective”, analizând felul în care realitățile sociale se modelează în interacțiunea cu ființele și procesele naturale – bacterii și viruși, animale și păduri, hidrodinamica solului și râurilor.

Proiectul este finanțat de UEFISCDI prin PN-III-P4-ID-PCE-2020-1238 și găzduit de Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer, Academia Română.

Stați aproape pentru a vedea unde ne poartă aventura dunăreană!

%d bloggers like this: